+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Na ich podstawie potrafią wykonywać pewne zadania na jak najwyższym poziomie, a przy tym bezpiecznie i to za każdym razem. Gdyby nie bhp, to w pracy nie byłoby już tak bezpiecznie.

W firmach, zakładach i przedsiębiorstwach bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy są przede wszystkim zależne od regularnych szkoleń BHP. Są one przygotowywane zarówno dla zwykłych pracowników, kierowników oraz właścicieli.

Szkolenia bhp uczą bezpiecznie wykonywać swoją pracę przez cały czas. Przedstawiane są na nich najważniejsze przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w danym miejscu pracy.

„Gdyby nie szkolenia BHP, to bezpieczeństwo w pracy znajduje się pod znakiem zapytania ?”

Jak często organizowane są okresowe szkolenia BHP:

  1. Co roku – dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych, którzy mają styczność z pracą szczególnie niebezpieczną (zagrożenie zdrowia i ryzyko wystąpienia wypadku).
  2. Co 3 lata – dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych, nie stykających się z większymi zagrożeniami.
  3. Co 5 lat – po pierwsze dla pracowników inżynieryjno-technicznych, organizatorów produkcji, technologów, projektantów, konstruktorów maszyn i urządzeń technologicznych. Po drugie dla pracowników służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp. Po trzecie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (np. mistrzowie, brygadziści, kierownicy).
  4. Co 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych i pozostałych.

Jak powinny zostać przeprowadzone szkolenia BHP?

  • co roku i co 3 lata – w postaci instruktażu na stanowisko pracy + wykład
  • co 5 i co 6 lat – w postaci kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego

Wiedza o BHP i ochronie PPOŻ odgrywa istotne znaczenie w każdej firmie i zakładzie. Dlatego organizowaniem kursów i szkoleń BHP zajmują się osoby, które po wielu latach nauki uzyskały certyfikat specjalisty bhp. Dzięki temu mają możliwość organizować szkolenia okresowe i stałe. Zazwyczaj ograniczają się do pewnego regionu, na przykład do kilku województw. Takie działania podejmuje właśnie firma BHP Praktyk prowadzona przez Piotra Gierszewskiego. Jej zakres działania to przede wszystkim województwo: kujawsko-pomorskie, pomorskie i wielkopolskie.

Co jeszcze organizuje firma od BHP:

  • szkolenia bhp w firmach czyli stacjonarne
  • kursy bhp online / e-learning

Takie dodatkowe usługi to wspaniałe udogodnienia dla firm i pracowników, którzy się w nich wysilają. Nie muszą oni zawsze odbywać szkolenie bhp w firmie, lecz również online. Dzięki temu pracownicy szkolą się w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

 

 

 

Artykuł przygotowała Firma BHP Praktyk
Szkolenia / Kursy BHP stacjonarne i online.
Skorzystaj z naszej oferty już dziś!