+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Wstępne szkolenia BHP są bardzo przydatne. Podawane na nim informacje pomagają pracownikom odpowiednio przygotować się do pracy, którą chcą podjąć. Poza tym na takich kursach zainteresowani mogą dowiedzieć się jakie mają obowiązki i prawa, ale też czego mogą wymagać od swoich pracodawców. Ponieważ z kodeksu pracy wynika obowiązek zorganizowania kursu BHP dla pracowników, warto wiedzieć na czym polega szkolenie BHP i jak przebiega. Poniższy artykuł wskazuje jego najważniejsze punkty. Omawia także poszczególne rodzaje przekazywania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyjaśnia również na czym polega wstępne szkolenie czy instruktaż ogólny. Wierzymy, że komentarz interpretujący obowiązujące przepisy pomoże przybliżyć temat szkoleń wstępnych.

Na czym polega szkolenie BHP?

Jak wskazuje sama nazwa, dotyczy ono głównie tematyki bezpieczeństwa oraz higieny pracy. To, jak wygląda szkolenie z zakresu BHP jest zależne od charakteru pracy wykonywanej przez podwładnych i ich stanowiska, a co za tym idzie – odpowiedzialności. Jakkolwiek poszczególne przepisy definiują na czym polega szkolenie BHP, jego czas trwania i zakres omawianych tematów, to pozostawiają również niemało swobody. Indywidualnie przygotowany program ma na celu pomóc pracownikom zdobyć odpowiednie kwalifikacje i umiejętności przydatne w radzeniu sobie z zagrożeniami. Zachodzące zmiany i rozwój firmy zmuszają do regularnej aktualizacji wiedzy. Dzięki szkoleniom BHP w Toruniu można dowiedzieć się tego, jak pracować bezpiecznie, nie narażając przy tym na niebezpieczeństwo siebie oraz innych pracowników. Zasięgnie się także informacji w zakresie utrzymania czystości i porządku na swoim stanowisku pracy.

Przebieg szkolenia wstępnego dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Wstępne BHP składa się z dwóch elementów: instruktażu ogólnego i stanowiskowego. W przypadku osób pracujących na stanowiskach robotniczych ma ono wyjątkowo istotne znaczenie. Wynika to z faktu, że mają one często do czynienia z większą liczbą czynników ryzyka niż osoby pracujące w biurze. Praca z maszynami, a często także w niesprzyjającym otoczeniu stwarza dodatkowe niebezpieczeństwa. A ponieważ niejednokrotnie oznacza pracę zespołową, należy zapoznać pracownika z zasadami obowiązującymi w zakładzie. Czas trwania instruktażu ogólnego nie może wynieść mniej niż 90 minut i obejmuje:

  • Przepisy BHP zawarte w kodeksie pracy
  • Ustalenia dotyczące bezpieczeństwa z regulaminu pracy
  • Pierwszą pomoc
  • PPOŻ.

Po przekazaniu tych informacji można przystąpić do instruktażu na stanowiskach, który będzie prowadzić wyznaczona przez pracodawcę osoba. 

Pracownicy biurowi – czy potrzebują szkolenia wstępnego?

Zmieniające się w czasie 2018 roku przepisy spowodowały, że pracownicy biurowi niektórych grup działalności nie muszą przechodzić szkoleń okresowych. Nie oznacza to jednak, że nie muszą odbyć instruktażu wstępnego zmieniając miejsce pracy. W tej dziedzinie ustawa się nie zmieniła. Warto również zaznaczyć, że brak obowiązku okresowego odnawiania wiedzy z BHP dotyczy wyłącznie grup zawodowych ryzyka nie większego niż trzeciej kategorii

Szkolenie ogólne – BHP w Toruniu

Szkolenie BHP w Toruniu zaczyna się od szkolenia ogólnego, gdzie bazuje się na kwestiach teoretycznych. Teoria jest równie ważna jak praktyka, dlatego też szkolone osoby muszą skupić się na informacjach dostarczanych przez instruktorów BHP. Pozwoli to wykorzystać je później z powodzeniem w praktyce. Oczywiście zaangażowanie w przeprowadzane szkolenie jest najważniejsze. Niemniej, konieczna jest też dobra komunikacja pomiędzy pracownikami, a osobami prowadzącymi takie kursy BHP. Chociaż więc szkolenia wstępnego nie można ominąć, ponieważ jego odbycie jest obowiązkowe, warto traktować je jako prezent od pracodawcy i prawodawcy. Jest on wyrazem troski o pomyślność załogi. W wypadku szkoleń ogólnych odpowiedź na pytanie na czym polega szkolenie BHP jest prosta. Chodzi o przekazanie podstawowych zasad pozwalających unikać i nie stwarzać zagrożeń.

Szkolenie stanowiskowe

Instruktaż stanowiskowy jest bardzo ważnym procesem szkoleń wstępnych. To wtedy pracodawca udaje się wraz z instruktorem BHP na swoje stanowisko pracy, gdzie jest w dalszym ciągu szkolony. Przedstawione zostają mu wszystkie jego obowiązki. Dowiaduje się, jak ma obsługiwać ewentualne maszyny i na co powinien zwracać szczególną uwagę podczas wykonywania swojej pracy. Po stosownych instrukcjach obsługa i serwis maszyn czy urządzeń staje się prostsza oraz bezpieczniejsza. W ten sposób dana osoba będzie bardzo dobrze przygotowana do rozpoczęcia pracy.

Ryzyko zawodowe

Podczas szkoleń BHP w Toruniu dużo miejsca poświęca się także informacjom związanym z ryzykiem zawodowym. Jak wiadomo takie ryzyko występuje w wielu zawodach, na co trzeba się przygotować. Pracownicy są informowani jak mają dbać o swoje bezpieczeństwo oraz jakie sytuacje niebezpieczne mogą się im przydarzyć na danym stanowisku pracy. Podczas przekazywania takich informacji trzeba być uważnym, aby wszystko dobrze zapamiętać. Znajomość praw i obowiązków może dosłownie uratować życie.

Kto może przeprowadzić szkolenie wstępne?

Szkolenia wstępne mogą być przeprowadzone przez kilka różnych osób. Może to być wcześniej wymieniony instruktor BHP lub pracownik zakładu pracy posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich kursów. Przepisy dopuszczają również możliwość zlecenia ich firmie zewnętrznej o takiej specjalizacji. Wszystko będzie zależało w tej kategorii od samego pracodawcy, który podejmuje ostateczną decyzję na podstawie własnych analiz. Pracownicy jednak takie szkolenia muszą przejść, aby być dopuszczonymi do pracy.