+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Każdy zawód, a także specyfika miejsca pracy, wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub związanym z chorobą zawodową. Dlatego niezmiernie ważne jest właściwe, świadome i odpowiedzialne postępowanie, które zapewni odpowiednie bezpieczeństwo i higienę pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, w skrócie BHP, to zagadnienie znane każdemu pracownikowi, studentowi czy uczniowi. Co tak naprawdę mieści się w tym określeniu? Odpowiedzią są usługi BHP Toruń, stanowiące idealny przykład kompleksowej oferty związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Co wchodzi w skład usług BHP

Już od najmłodszych lat jesteśmy uświadamiani w kwestii bezpieczeństwa i właściwego postępowania w razie zagrożenia życia lub zdrowia. Ogromna liczba firm przeprowadza specjalistyczne szkolenia i kursy z zakresu świadomego i odpowiedzialnego postępowania w pracy (ale i poza nią). Firma BHP Praktyk nie jest wyjątkiem – proponuje szeroką ofertę szkoleń wstępnych przeznaczonych dla nowych pracowników, oraz szkoleń okresowych powtarzanych regularnie co kilka lat w celu przypomnienia zagadnień BHP.

Usługi BHP w Toruniu

Usługi BHP w Toruniu to także możliwość zapewnienia pełnej obsługi BHP danego miejsca pracy. W jej skład wchodzą między innymi szkolenia dla pracowników, kontrole stanu bezpieczeństwa miejsca pracy, zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

Specjalistyczne kursy

Poza szkoleniami i zapewnieniem pełnej obsługi BHP, w skład usług BHP w Toruniu wchodzą także specjalistyczne kursy BHP przygotowujące pracowników do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, obarczonym specyficznymi zagrożeniami i wymagającym specjalistycznych umiejętności i wiedzy. Przykładem jest kurs operatora wózka widłowego, którego ukończenie uprawnia do korzystania z różnego rodzaju wózków widłowych, w tym jezdniowych unoszących, naładownych i podnośnikowych.

Dlaczego korzystanie z usług BHP jest ważne

Wyobraźmy sobie sytuację, w której zaczynamy pracę w konkretnym zawodzie. W miejscu pracy znajduje się specjalistyczny sprzęt oraz specyficzne warunki pracy. Albo inaczej… Pracujemy w zwykłym, na pozór bezpiecznym i niewymagającym specjalnej wiedzy BHP miejscu. I pewnego dnia w miejscu pracy wybucha pożar. Dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa miejsca pracy przez firmę oferującą usługi BHP wiemy, gdzie kierować się, by szybko wydostać się z budynku. Z kolei dzięki odbyciu odpowiedniego szkolenia wiemy, jak się wtedy zachować oraz jak w razie potrzeby pomóc koledze. Szkolenie BHP, mimo że często traktowane jako zło konieczne, jest nieodzownym elementem właściwego przygotowania do wykonywania danego zawodu. Mało tego, jest niezwykle pomocne także w życiu codziennym.