+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Bezpieczeństwo i higiena pracy nie powinno być czymś co będzie Cię przerażać. Domyślnie przepisy BHP zostały przecież stworzone, aby ułatwić pracę oraz zminimalizować ryzyko wypadków i związanych z nimi konsekwencji. Poza tym, nie musisz pozostać sam z górą przepisów. Możemy pomóc we wszystkich kwestiach związanych z tą dziedziną. Co dokładnie wchodzi w zakres oferowanych przez nas usług?

BHP dla firm – szkolenia i doradztwo

Aby zakład pracy mógł zacząć funkcjonować, musi spełnić szereg wymogów, które sprawią, że praca w nim będzie bezpieczna. Osoby, które nie zajmują się na co dzień obowiązującymi przepisami, mogą mieć problem z właściwą ich interpretacją i dostrzeżeniem wszystkich zagrożeń. Dlatego proponujemy usługi doradcze, w skład których wchodzą:

 • audyty bhp
 • ocena ryzyka zawodowego
 • stworzenie instrukcji BHP
 • badania środowiskowe w celu rozpoznania i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia.

Wszystkie te elementy pomagają stworzyć dokumentacje BHP i dostosować środki ochrony pracowników oraz program szkoleń do potrzeb danej firmy. Dobrze przygotowana dokumentacja będzie podstawą funkcjonowania zakładu przez długie lata. Wymagana będzie jedynie analiza zajść i aktualizacja w przypadku zmian (takich jak wprowadzanie nowych stanowisk czy zakup urządzeń).

Pełna obsługa i nadzór BHP

Jeśli nie chcesz tworzyć w swojej firmie specjalnej służby BHP, albo zakład pracy jest zbyt mały i nie ma takiej potrzeby, możesz powierzyć pełną obsługę zewnętrznej firmie. To na naszych barkach będzie spoczywać:

 • organizacja okresowych szkoleń,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • inspekcji i nadzoru stanowisk pracy,
 • doradztwa prawnego.

Taki układ pozwala za niewielkie pieniądze zyskać pewność, że wszystko odbywa się bezpiecznie i zgodnie z prawem. Odciąża również przedsiębiorcę, pozwalając skupiać się na sprawach ważniejszych. Inną formą pomocy może być nadzór BHP. Jest on konieczny przy powstawaniu nowych zakładów lub remontów i modernizacji już istniejących. Konieczne jest wtedy:

 • stworzenie nowych planów ochrony pracowników,
 • zaplanowanie i wdrożenie systemów zarządzania BHP,
 • opracowanie planów BIOZ,
 • po zakończonych etapach prac – odbiory i komisje BHP.

W każdej z tych spraw mogą Państwo na nas liczyć.

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kursy BHP są nieodłączną częścią funkcjonowania firmy. Szkoleniu podlegają pracownicy i pracodawcy. Każda nowo zatrudniona osoba musi przejść instruktaż ogólny i stanowiskowy. Całość powinna być przystosowana do specyfiki wykonywanej pracy i rodzaju zakładu. W tym celu tworzy się plany szkoleń, oddzielne dla każdej z grup zawodowych, a udział w kursach dokumentuje i archiwizuje. Również stali pracownicy muszą aktualizować swoją wiedzę. Zgodnie z prawem podlegają oni okresowym szkoleniom. Zarówno te, jak i wstępne możemy przeprowadzić w imieniu Waszej firmy.

Dokumentacja powypadkowa BHP

Mimo najlepszych chęci nie zawsze udaje się uniknąć wypadków. W takich sytuacjach należy przeprowadzić dokładną analizę sytuacji w celu wyciągnięcia wniosków i zapobieganiu jej w przyszłości. Prawo przewiduje, że należy wtedy:

 1. Powołać zespół powypadkowy.
 2. Wykonać zdjęcia na miejscu wypadku.
 3. Zdobyć informację o zaistniałej sytuacji od poszkodowanego, świadków i lekarza prowadzącego.
 4. Sklasyfikować wypadek.
 5. Sporządzić protokół powypadkowy przedstawiający przyczyny wypadku.
 6. Podjąć zarządzenia powypadkowe.
 7. Sporządzić kartę wypadku.
 8. Założyć pierwszy rejestr wypadków (w przypadku jego braku).
 9. Przygotować i wysłać dokumentację do ZUS.

Wypadki w pracy są zawsze traktowane poważnie, dlatego nie należy ich bagatelizować. Poprawne sporządzenie dokumentacji powypadkowej będzie chroniło właściciela firmy. Dlatego warto skorzystać z fachowej pomocy. Korzystanie z niej świadczy o mądrości i jest zgodne z myślą:

,,Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł” (Robert Kiyosaki)

Pamiętaj, że BHP to nie tylko ochrona pracowników. To przede wszystkim zabezpieczenie Ciebie i Twoich interesów. Dlatego nie bagatelizuj tego tematu i powierz kwestie bezpieczeństwa firmie z doświadczeniem.