+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

BHP gdynia

Szkolenia z zakresu spraw BHP funkcjonują w naszych realiach już bardzo długo. Nikogo nie dziwi już obowiązek przejścia obowiązkowego szkolenia po zatrudnieniu się w nowym zakładzie pracy. Oprócz obowiązkowego szkolenia wstępnego pracownicy przechodzą również szkolenia okresowe, cyklicznie powtarzane na danym stanowisku, w celu utrwalenia i przypomnienia sobie najważniejszych zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od nowego roku ustawodawca wprowadził modyfikację przepisów, na mocy których część zawodów będzie zwolniona z wykonywania szkoleń BHP.

Kto obecnie musi przejść szkolenie BHP?

W aktualnie jeszcze obowiązującym stanie prawnym obowiązkiem odbycia szkolenia BHP obarczone są wszystkie grupy zawodowe. Dodatkowo szkolenie odbywa się kilkukrotnie. Najpierw pracownik przechodzi szkolenie wstępne, powiązane z tak zwanym instruktażem stanowiskowym. Oznacza to, że przyswaja sobie ogólne zasady związane z bezpieczeństwem pracy (między innymi szkolenie z pierwszej pomocy, lub instrukcje przeciwpożarowe). Następnie uszczegóławiane jest ono o elementy związane bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem pracy. Wówczas pracownik zostaje zapoznany z kwestiami związanymi np. z pracą na wysokościach, z zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi i innymi okolicznościami, które mogą wystąpić na danym stanowisku. Pracodawcy powinni pamiętać o tym, że taki instruktaż powinien odbyć każdy kto będzie dopuszczony do pracy – zarówno nowo zatrudnieni pracownicy, jak i osoby odbywające prace w ramach praktyk czy stażu. Dopiero po zakończonym szkoleniu BHP pracownik może przystąpić do pracy. Niektóre firmy bezpośrednio zatrudniają osoby, które zajmują się szkoleniami BHP. Ze względu na to, że jest to zadanie, które wykonuje się nieregularnie zwykle korzysta się z firm zewnętrznych, które świadczą takie usługi. W każdym większym mieście znajdziemy specjalistów z tego tematu. Jeśli interesuje nas temat BHP Gdynia warto poszukać wyspecjalizowanych usług w Trójmieście.

Zmiany po nowym roku

Oprócz obowiązkowego szkolenia na początku pracy pracodawcy zobligowani byli do wykonywania regularnie szkoleń okresowych. Od 2019r. ten obowiązek zostanie zniesiony, głównie dla pracowników administracyjno-biurowych. Kryterium od którego zależne stanie się odbycie szkolenia, będzie zakwalifikowanie do grupy ryzyka. Zawody dla których określona jest nie wyższa niż trzecia grupa ryzyka zostaną zwolnione z badań okresowych. W rezultacie dotyczyć będzie około 10% stanowisk. Kategorie ryzyka ustalone są na podstawie odrębnych przepisów zus-owskich dotyczących ubezpieczeń społecznych. Warto najpierw sprawdzić kategorię naszego stanowiska, aby ocenić czy również będziemy podlegać zwolnieniu z badań okresowych.

 


Szkolenia bhp w Gdyni – ucz się regularnie

Szkolenia bhp w Gdyni – ucz się regularnie

Profesjonalne szkolenia to podstawa. Szkolić można w każdej dziedzinie. Do popularnych szkoleń należą między innymi szkolenia bhp w Gdyni, dzięki którym pracownicy i pracodawcy wiedzą jak postępować w różnych sytuacjach, które mogą zdarzyć się w pracy, na co dzień....