+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Nie jest możliwe rozpoczęcie pracy, jeśli pracownik nie odbył szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Konieczne jest nie tylko to pierwsze wstępne, ale i w późniejszym czasie szkolenia okresowe. Ich częstotliwość będzie zależała od charakteru pracy. Na różnych miejscach pracy pracownik będzie narażony na różny poziom zagrożenia zdrowia.

Szkolenie BHP Bydgoszcz – jak często?

Inny stopień zagrożenia jest przy pracy biurowej, a inny, kiedy ktoś pracuje z maszynami. Czynniki i okoliczności zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu występują i w biurze, i na wielkiej hali produkcyjnej czy magazynowej. Dlatego, kiedy zamawia się szkolenie BHP w Bydgoszczy, trzeba co jakiś czas zadbać o ponowne przeprowadzenie go przy pracy o różnym charakterze. Różnica jest w tym, jak często musi być ono powtarzane.

Jeśli jest to praca biurowa albo o charakterze administracyjnym, powtórka szkolenia powinna odbywać się co 6 lat. To spokojna praca, nie jest więc potrzebny krótszy termin między szkoleniami. Wypadki częściej zdarzają się na korytarzach czy przy sięganiu po dokumenty niż na stanowisku pracy, czyli przy biurku. Największa częstotliwość powtórek szkolenia jest przy pracy na stanowiskach robotniczych. Z reguły są to 3 lata, ale jeśli stanowisko pracy wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa, termin to 1 rok. Na innych stanowiskach niż wymienione trzeba odbywać szkolenie co 5 albo 6 lat.

Częstotliwość organizowania dla pracowników szkoleń BHP to od 1 roku do 6 lat. Przy spokojnych zajęciach nie jest potrzebny częstszy termin. Przy bardziej zagrażających zdrowiu potrzebne jest częstsze przypominanie o dbaniu o bezpieczeństwo. Już za pierwszym razem organizując dla firm szkolenie BHP w Bydgoszczy, przekazuje się pracownikom wszystkie ważne informacje. Konieczne jest jednak ich powtarzanie, dodawanie nowych, by nie stracili oni czujności i nie pozwalali sobie na nieuwagę. Zaniedbanie szkoleń okresowych nie tylko jest niezgodne z prawem, ale też mogłoby doprowadzić do tego, że praca odbywałaby się zbyt automatycznie, bez pamiętania o niezbędnej ostrożności.