+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Każdy pracodawca ma obowiązek zapoznania swoich pracowników z zasadami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi w firmie. Szkolenie ppoż muszą być dostosowane do charakteru i specyfiki pracy na danym stanowisku np. inna wiedza jest potrzebna pracownikom biur, a inna osobą pracującym w magazynach. 

Plan szkolenia przeciwpożarowego:

Szkolenie przeciwpożarowe powinno dotyczyć podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz szczegółowy plan postępowania w razie wystąpienia pożaru. Zwykle taka prezentacja trwa około 20 minut. Bardzo ważne jest przedstawienie ogólnych informacji dotyczących pożarów, wskazanie potencjalnych źródeł i zagrożeń pożarowych. Powinno się też zwrócić uwagę na najbardziej prawdopodobne przyczyny powstania pożarów, oraz omówić każdą drogę ewakuacji i zasady używania sprzętu gaśniczego.

Wstępne szkolenie podstawowe powinno się zorganizować nie później niż pół roku po rozpoczęciu pracy danego pracownika. Zwykle omówienie kwestii związanych z pożarem trwa ponad godzinę, a zagadnienia omawiane w tym czasie są dzielone na trzy grupy:

  • charakterystyka możliwych zagrożeń pożarowych występujących w danym budynku,
  • wymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym,
  • zasady zachowania się w przypadku wystąpienia pożaru.

Powinno się też organizować szkolenie okresowe dla pracowników i pracodawców, które mają na celu uzupełnienie posiadanej już wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i utrwalenie umiejętności niezbędnych w przypadku wystąpienia pożaru. Bardzo ważne jest omówienie zasad pierwszej pomocy przedmedycznej, aby wiedzieć jak należy udzielać pomocy poszkodowanym w pożarach. Każda osoba pracująca w danym budynku musi też wiedzieć, gdzie znajdują się sprzętu potrzebne w razie wybuchu pożaru np. gaśnice, jak należy z nich korzystać i je obsługiwać oraz którędy przebiegają drogi ewakuacyjne. Bardzo istotna jest także wiedza z zakresu środków, którymi można bezpiecznie gasić ogień w zależności od jego źródła np. płonącego oleju, czy benzyny w żadnym wypadku nie powinno się gasić wodą, ponieważ może to wywołać wybuch i jeszcze większy pożar.

Uregulowania prawne:

Przepisy związane z pożarem, ochroną w przypadku jego występowania i zapobieganiu są określone w art. 4 ust 1 pkt 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.). Z kolei zgodnie z art. 209 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku pracodawca ma za zadanie zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz powinien wyznaczyć osoby, które będą odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy i wykonywanie czynności związanych z ochroną i ewakuacją.