+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Przeprowadzanie szkoleń PPOŻ w zakładach pracy to konieczność, aby zapewnić pracownikom należyte bezpieczeństwo. To właśnie na to liczą osoby zatrudnione w takich zakładach, aby móc skupić się na swojej pracy i nie martwić się tym, czy nie są narażeni na niebezpieczeństwo wynikające z zagrażających im pożarów. 

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?

Pracodawcy mają kilka obowiązków do których muszą się dostosować, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową. Zaliczyć można do nich:

  • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych oraz instalacyjnych,
  • zapewnienie pracownikom należytego bezpieczeństwa i przeprowadzenie skutecznej ewakuacji w sytuacji zagrażającej życiu,
  • zaznajomienie pracowników z obowiązującymi zasadami PPOŻ na terenie danego zakładu pracy.

W związku z tym przeprowadza się specjalne szkolenia PPOŻ, aby uzmysłowić pracownikom najważniejsze zasady, do których muszą się bezwzględnie stosować, aby nie zagrażać sobie i swoim kolegom.

Kto odpowiada za przeprowadzenie szkolenia PPOŻ?

Za szkolenia PPOŻ nie może odpowiadać osoba nie posiadająca w tym zakresie należytych uprawnień. Mogą to być więc osoby, które:

  • pracują w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
  • posiadają kwalifikacje do przeprowadzania tego typu szkoleń i nawiązują współpracę z danym zakładem pracy.

Do sprawy trzeba podejść jak najbardziej poważnie, bo tylko rzetelnie przeprowadzone szkolenie może przynieść zainteresowanym korzystne rezultaty. Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do pracy to sprawa kluczowa, ponieważ nikt nie chce martwić się w każdej minucie pracy o swoje zdrowie lub życie.

Jakie informacje podawane są na szkoleniach PPOŻ?

Pracownikom uczestniczącym w szkoleniach PPOŻ podawane są wszystkie najważniejsze informacje. Przede wszystkim związane są one z ustaleniem sposobu postępowania na wypadek wybuchu pożaru. Takie sytuacje mogą mieć przecież miejsce w każdym zakładzie pracy, a pracownicy muszą wiedzieć jak postępować w takiej sytuacji, aby jak najszybciej wydostać się na zewnątrz.

Dokładne omówienie przepisów przeciwpożarowych

Osoby przeprowadzające szkolenia PPOŻ muszą bardzo dokładnie omówić wszystkie istotne przepisy przeciwpożarowe, tak aby dane osoby wiedziały jak mają zachowywać się na stanowisku pracy, jak radzić sobie z pożarem i jak nie narażać na niebezpieczeństwo innych pracowników. Poza tym można się też dowiedzieć w jaki sposób przygotować budynek na skuteczną akcję ratowniczą, tak aby nie przebiegało to bardzo mozolnie, ponieważ wtedy ryzyko wystąpienia uszczerbków na zdrowiu jest bardzo duże.