+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Szkolenia BHP Gdańsk musi zapewnić każdy pracodawca dla swojego pracownika. Z wyżej wymienionych szkoleń mogą skorzystać wszystkie małe firmy oraz duże przedsiębiorstwa. Podczas szkoleń, instruktorzy przekazują wartościową wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo ważną informacją jest fakt, iż bez odbycia szkolenia wstępnego, pracownik danej firmy nie może rozpocząć pracy. Istotne jest także to, że wszyscy pracownicy, biorący udział w szkolenia, otrzymują materiały szkoleniowe, za pomocą których przyswojenie wiedzy będzie jeszcze łatwiejsze.  Szkolenia BHP Gdańsk skierowane są do wszystkich pracowników, znajdujących się na różnych szczeblach kariery zawodowej. Osoby szkolące są wykwalifikowane w prowadzeniu szkoleń, mają one bardzo dużą wiedzę z wielu różnych dziedzin. Szkolenia BHP w Gdańsku oczywiście prowadzone są bardzo ciekawie i w sympatycznej atmosferze. Szkolenia BHP dzielą się na wstępne oraz okresowe. Wstępne szkolenia BHP, przeprowadzane są zawsze dla nowych pracowników. Odbycie ich, zawsze jest udokumentowane na piśmie. Dzięki temu, można odnotować informację o przebyciu szkolenia wstępnego, w aktach pracownika. Na szkoleniach BHP, pracownicy na wszystkich szczeblach kariery zawodowej, dowiadują się o możliwych, potencjalnych zagrożeniach oraz niebezpieczeństwach. Dowiadują się oni również, jak zabezpieczać się przed zagrożeniami na stanowiskach w pracy. Istotne jest to, że wiedza przekazywana pracownikom na szkoleniach, jest bardzo praktyczna i przydatna.

Szkolenia BHP Gdańsk – rodzaje

Zasadniczo rozróżnia się 2 rodzaje kursów: szkolenia wstępne i okresowe. Pierwsze z nich musi zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy, a drugie po upływie nie więcej niż roku. Ich cele i zakres przekazywanych informacji nieco się różnią. Oba jednak są nie tylko pożyteczne, ale wynikają z prawnego obowiązku dbałości o zdrowie i życie podwładnych.

Szkolenie wstępne

Szkolenia wstępne dotyczą osób rozpoczynających pracę i dzielą się na 2 rodzaje. Pierwszy to instruktaż ogólny. Obejmuje on między innymi:

 • Zasady BHP i PPOŻ obowiązujące w zakładzie
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Jest też dobrą okazją, żeby przedstawić co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Łącząc te powiązane ze sobą zagadnienia, oszczędzamy na czasie. W pewnych okolicznościach instruktaż ogólny może być przeprowadzany przez pracodawcę, pracownika pełniącego obowiązki służby BHP lub firmę świadczącą usługi BHP. Szkolenia takie obowiązują do 12 miesięcy.

Drugi rodzaj to instruktaż stanowiskowy, który przeprowadza zazwyczaj pracodawca lub kierownik zakładu posiadający odpowiednie przeszkolenie i zasób wiedzy. Można go też zlecić firmie zewnętrznej.

Szkolenia okresowe

Mają za zadanie przypominać o występujących zagrożeniach i powinny zostać dostosowane do warunków panujących w zakładzie. Program musi uwzględniać zmiany, które zachodzą w firmie i nowe niebezpieczeństwa. Znajdą się w nim również:

 • Zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Pierwsza pomoc

Szkolenia okresowe w zakresie BHP nie są przeprowadzane przez pracowników służby BHP, chyba że na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej.

Szkolenia BHP – najważniejsze informacje

Szkolenia okresowe, przeprowadzane są regularnie, co pewien okres czasu. Ich zadaniem jest zaktualizowanie wiedzy pracowników. Ważną informacją jest fakt, iż szkolenia okresowe zawsze kończą się egzaminem. Pozytywny wynik umożliwia wydanie zaświadczenia, potwierdzającego ten fakt. W zależności od konkretnego stanowiska, mogą być one przeprowadzane następująco:

 • co jeden rok,
 • co 3 lata,
 • co 5 lat,
 • jeden raz na 6 lat.

Oferta BHP zawiera między innymi instruktaż ogólny, który zapoznaje pracowników z podstawowymi przepisami obowiązującymi na danym stanowisku. W ofercie znajduje się również instruktaż stanowiskowy, dzięki któremu pracownicy dowiedzą się, jak bezpiecznie wykonywać pracę. Wszystkie, wyżej wymienione szkolenia reprezentują bardzo wysoki poziom.

BHP Praktyk – oferta szkoleń

Gdańsk, Gdynia, Sopot i okolice posiadają specjalistę oferującego usługi bhp i ppoż. BHP Praktyk zaprasza do współpracy zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa znajdujące się w okolicy. Posiadamy duże doświadczenie i znamy aktualne prawa dotyczące ochrony pracowników przed wypadkami w miejscu pracy. Nawet, jeśli w zakładzie jest zatrudniony specjalista ds BHP może istnieć potrzeba pomocy z zewnątrz. Szkolenia okresowe BHP nie wchodzą bowiem do jego standardowych obowiązków. Wiedza z zakresu BHP w tym wypadku nie wystarczy. Nasza strona zawiera mnóstwo treści dotyczących zarządzania i samych kursów. Zobacz czym tak naprawdę się zajmujemy klikając na wybrane kategorie u góry strony.

Szkolenia BHP Gdańsk – zakres działania

Oferta firmy to usługi w zakresie ppoż, szkolenie – pierwsza pomoc, a także:

 • Kompleksowa obsługa firm
 • Tworzenie dokumentacji
 • Nadzór BHP
 • Szkolenia wstępne BHP
 • Kursy okresowe
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Itp.

Ppoż, pierwsza pomoc są nieodłączną częścią szkoleń okresowych. W ramach oferowanych przez nas usług BHP mogą również stanowić odrębny kurs wzbogacony o pokazy i praktyczne przykłady. Obsługa firm przez naszych pracowników to ochrona w przypadku kontroli lub nieszczęśliwego wypadku. Jeśli szukasz najlepszej usługi ppoż czy usług BHP wybierz Praktyka. Korzystając z naszego serwisu złożysz zamówienie lub zapytanie i dowiesz się więcej na temat naszej pracy i obowiązków dotyczących bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szukasz firmy która przeprowadzi szkolenie BHP dla Twoich pracowników w Gdańsku? Dobrze trafiłeś. BHP Praktyk zapewni Ci potrzebny kurs w dogodnym terminie.