+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Szkolenia PPOŻ i legalizacja sprzętu

Pożary sieją poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a dodatkowo stanowią przyczynę ogromnych strat materialnych. O wiele oszczędniej jest im skutecznie zapobiegać. Specjaliści ochrony przeciwpożarowej firmy BHP Praktyk pomagają dostosować się do aktualnych przepisów PPOŻ, przedstawią najlepsze rozwiązania, pomogą zapobiegać pożarom oraz zadbają o wyszkolenie pracowników, aby dokładnie wiedzieli, jak powinni się zachować w sytuacjach awaryjnych. Dbamy o to, aby nasze szkolenia zostały odebrane jak najlepiej przez wszystkich uczestników. Dzięki temu są oni dobrze przygotowani, jeśli będą świadkiem pożaru.

„Pracodawca i właściciele budynków, obiektów budowlanych i terenów odpowiadają za ochronę przeciwpożarową w firmie” (ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r.)

Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. To sprawia, że z zaangażowaniem chronimy ich przed niebezpieczeństwem dzieląc się specjalistyczną wiedzą i wysokim doświadczeniem w zakresie ochrony PPOŻ i BHP. W naszym zespole znajdują się specjaliści cieszący się wysokim zaufaniem u coraz większego grona przedsiębiorców.

Usługi i legalizacja sprzętu PPOŻ

Proponujemy Państwu usługi i serwis sprzętu ppoż w zakresu czego wchodzi miedzy innymi:

 • okresowe przeglądy sprzętu ppoż (przeglądy gaśnic, hydrantów )
 • pomoc przy wyposażeniu obiektów w sprzęt ppoż
 • podjazd do serwisu sprzętu gaśniczego u klienta

Szkolenia PPOŻ dla firm

Od lat organizujemy profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe, których program uwzględnia:

 • aktualne przepisy przeciwpożarowe występujące w danym kraju
 • metody zapobiegania i przyczyny pożarów
 • zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej
 • podstawowe pojęcia dotyczące pożarów, wybuchów i spalania
 • urządzenia przeciwpożarowe (gaśnice, koce gaśnice itp.)
 • zasady działań ratowniczo-gaśniczych
 • przebieg i sposób gaszenia oraz ewakuacji
 • ustalenie przyczyny i okoliczności powstawania pożarów

Jak wyposażone muszą być budynki i zakłady pracy w celu zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego:

 • aktualne i sprawne urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 • oznakowanie gaśnic, wyłączników prądu i dróg ewakuacyjnych

Ważne: Konieczne są także szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników oraz wyznaczenie odpowiedzialnej osoby za przeprowadzenie ewakuacji w momencie wybuchu pożaru.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Firma BHP Praktyk poza organizacją szkoleń przeciwpożarowych przygotowuje instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonujemy je dla wszystkich rodzajów budynków: siedzib firm, użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, magazynowych i produkcyjnych.

U nas mogą Państwo liczyć na profesjonalne szkolenia PPOŻ, najlepszą obsługę i atrakcyjne ceny!

 

Skontaktuj się z nami

+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Pożar może zaskoczyć pracowników firmy w każdym momencie. Z tym zagrożeniem nie ma żartów, ponieważ w grę wchodzi nasze zdrowie i życie, dlatego zapewnienie ochrony przeciwpożarowej to najważniejsze, co można zrobić dla bezpieczeństwa mienia i ludzi. Jego gwarancją są szkolenia przeciwpożarowe, przeprowadzane zgodnie z z art 4. ustęp 1. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za ich zorganizowanie w twojej firmie, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Kto może przeprowadzić szkolenie ppoż, które zakończy się odpowiednim certyfikatem?

Jeśli chodzi o całość rozwiązań PPOŻ szkolenia są jednym z najważniejszych elementów w zakresie ochrony przed powstaniem i skutkami pożaru. Obowiązek ich regularnej organizacji dla pracowników posiada pracodawca lub właściciel budynku. Szkolenia ppoż mają za zadanie zaznajomienie i utrwalenie przez personel przepisów dotyczących ochrony oraz przekazanie informacji o działaniu i procedurach obowiązujących w razie zagrożenia pożarem lub skutkami klęski żywiołowej. Może je przeprowadzić inspektor ochrony przeciwpożarowej, czyli osoba posiadająca uprawnienia w ramach ogólnie obowiązujących przepisów BHP.

To nie jest zwykła formalność – szkolenia przeciwpożarowe uczą zasad bezpieczeństwa i działania w chwilach zagrożeń

Szkolenie składa się z kilku części. Ochrona przed zagrożeniem zaczyna się od przepisów – należy więc zacząć od omówienia stanu prawnego, który określa odpowiedzialność każdej osoby w miejscu pracy za kontrolę zabezpieczeń przeciwpożarowych i przestrzeganie zasad użytkowania sprzętu oraz instalacji. Informacje o możliwych źródłach pożaru w miejscu pracy to kolejny nieoceniony nabytek, jeśli chodzi o wiedzę w zakresie zapobiegania tworzeniu zagrożeń wybuchem ognia. Szkolenie przeciwpożarowe musi także zawierać moduł dotyczący zasad postępowania na wypadek pożaru. Zasady zachowania po wszczęciu alarmu, procedury ewakuacji, szkolenie z pierwszej pomocy – dodaj je do spisu treści programu każdego kursu.

Czy szkolenie PPOŻ jest obowiązkowe? Są stanowiska pracy, w których rozmowa o zatrudnieniu powinna zaczynać się od znajomości zasad ochrony PPOŻ

Kursy PPOŻ to ustawowy wymóg dla każdego pracownika, jednak istnieje wiele branż, w których niebezpieczeństwo masowego zagrożenia pożarem jest dużo większe. Niektóre przedsiębiorstwa przykładają ogromną wagę do pionu BHP, a na stanowisku osoby odpowiedzialnej za życie i zdrowie pracowników zatrudniają specjalistę ochrony przeciwpożarowej, który ma większe doświadczenie i kompetencje niż inspektor. Taka postawa powinna być normą – ochrona przeciwpożarowa to jeden z najważniejszych aspektów w każdym miejscu publicznym.

Szkolenia BHP ratują zdrowie i życie. Nie tylko twoje

Choć wielu osobom może się to wydawać uciążliwym obowiązkiem, informacje o postępowaniu w razie zagrożenia, kurs obsługi urządzeń gaśniczych czy umiejętność ratowania ludzkiego życia w sytuacji pożaru są wręcz nieocenione. Oczywiście, najlepiej byłoby, gdybyśmy nie musieli z nich nigdy skorzystać, jednak najważniejsze, co mogą przynieść nam dobre kursy, to uzyskanie świadomości o potrzebie zapobiegania pożarom. Najwięcej wypadków zdarza się przez niezachowania czujności, lekceważenie przypadku, który może zwiastować niebezpieczeństwo oraz postępowanie mogące stworzyć takie zagrożenie. Obowiązki z zakresu prawa przeciwpożarowego są podzielone między pracodawców i osoby zatrudnione – warto, by każda z nich stale poszerzała swój zasób wiedzy i przyczyniała się do minimalizacji ryzyka.

Ile kosztuje kurs ppoż? Bezpieczeństwo nie ma ceny, a koszt szkolenia PPOŻ to dobrze zainwestowane pieniądze

Prawo nakłada obowiązek na właściciela nieruchomości lub pracodawcę, by organizował okresowe przeprowadzanie szkoleń, przypominających o wszystkich zasadach minimalizacji zagrożeń i postępowania w przypadku wybuchu pożaru. Najlepszym rozwiązaniem będzie zlecenie tego zadania specjalistycznej firmie, do której dyspozycji pozostaje odpowiednia baza szkoleniowa i doświadczone kadry oraz odpowiednie materiały dydaktyczne, uwzględniające zmiany w prawie i aktualności.

Szkolenia zlecone BHP Praktyk dostarczą Waszym pracownikom maksimum niezbędnych informacji w atrakcyjnej formie. W zależności od potrzeb kurs może trwać od jednego do kilku dni, a w programie znajdą się części zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Musi on uwzględnić rozmaite zagadnienia, takie jak m. in. informacje o aktualnych przepisach, wiedza o przyczynach pożarów i sposobach zapobiegania, zasady działań gaśniczych i ratunkowych oraz używania urządzeń do walki z ogniem. Zapewniamy bardzo korzystne ceny, tym niższe, im więcej pracowników uczestniczy w naszych kursach. Gwarantujemy pełną obsługę szkoleń i wystawienie certyfikatów oraz ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Prawo nakłada obowiązek na właściciela nieruchomości lub pracodawcę, by organizował okresowe przeprowadzanie szkoleń, przypominających o wszystkich zasadach minimalizacji zagrożeń i postępowania w przypadku wybuchu pożaru. Najlepszym rozwiązaniem będzie zlecenie tego zadania specjalistycznej firmie, do której dyspozycji pozostaje odpowiednia baza szkoleniowa i doświadczone kadry oraz odpowiednie materiały dydaktyczne, uwzględniające zmiany w prawie i aktualności.  Gwarantujemy pełną obsługę szkoleń i wystawienie certyfikatów oraz ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.