+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Właściwe zadbanie o bezpieczeństwo w firmie to najważniejsze zadanie stojące przed każdym właścicielem i administratorem budynku. Jedną z najbardziej istotnych kwestii jest ochrona przeciwpożarowa, która niestety w wielu przypadkach jest bagatelizowana i nie właściwe przestrzegana, co nieraz prowadzi do tragedii. 

Przepisy prawne, które dotyczą ochrony pożarowej

W Polsce obowiązuje kilka aktów prawnych dotyczących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Ich pełna lista znajduje się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP, a do najważniejszych należą m.in.:

  • Rozporządzenie MEN z 2014 roku dotyczące ochrony pożarowej w budynkach przedszkoli
  • Rozporządzenie MKiDN z 2014 roku dotyczące ochrony przed pożarem i innymi niebezpieczeństwami zbiorów muzeum
  • Ustawa z 2011 roku dotycząca zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej
  • Obwieszczenie wydane przez Marszałka Sejmu dotyczące ujednolicenia ustawy o ochronie przeciwpożarowej
  • Ustawa z 2008 roku dotycząca zmiany ochrony przeciwpożarowej

Zasady, których powinno się przestrzegać, aby zapobiec pożarom, a w razie wybuchy zminimalizować straty:

Bardzo ważne jest znanie i stosowanie się do zasad, które zapewniają bezpieczeństwo i zmniejszają ryzyko pożaru w firmie. Przede wszystkim właściciele i administratorzy lokalu powinni zadbań o odpowiedni stan budynku, powinni sprawdzić czy jest on zgodny z wymaganiami techniczno- budowlanymi obowiązującymi w Polsce. Kolejną bardzo ważną kwestią jest zaopatrzenie obiektu w określone urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze. Nie można zapomnieć o regularnej konserwacji i naprawie tych urządzeń, tak aby zawsze były gotowe do działania i funkcjonowały w pełni sprawnie. Właściciele budynków powinni obowiązkowo wyznaczyć drogi i wyjścia ewakuacyjne, które w razie potrzeby zapewnią sprawne i bezpieczne przeprowadzenie akacji ratowniczej.  Istotne jest też odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie odpowiedniego postępowania w przypadku pożaru i z przepisami dotyczącymi ochrony przeciw pożarowej.

Dodatkowo każda osoba korzystająca z danego budynku jest zobowiązana unikać niebezpieczeństwa, stwarzać bezpieczne warunki pracy, używać poszczególnych urządzeń w sposób bezpieczny zgodny z ich przeznaczeniem, oraz w razie wystąpienia pożaru musi odpowiednio zareagować i nie utrudniać czynności ratunkowych.

Podsumowując można powiedzieć, że historia wiele razy boleśnie pokazała jakie tragedie mogą być konsekwencjami nieznajomości przepisów i paniki w trakcie ewakuacji. W razie wystąpienia niebezpieczeństwa należy zachować spokój i przestrzegać wszelkich zasad, wtedy wszystko przebiegnie sprawnie i straty będą mniejsze.