+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Kursy BHP

BHP to skrót od terminu „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Pracodawcy na podstawie aktualnych przepisów są zobowiązani organizować szkolenia i kursy bhp dla swoich pracowników. Okazuje się, że szkolenia wstępne i okresowe bhp mogą być bardzo ciekawe. Dba o to firma BHP Praktyk, którą cechuje ciekawe podejście, terminowość i profesjonalizm. Na naszych szkoleniach uczestnicy mogą liczyć na wciągające materiały, odrobinę humoru i miłą atmosferę. Dzięki temu po ich ukończeniu są świetnie przygotowani pod względem bhp, co ułatwia im dbać o bezpieczne zachowanie w pracy, jak i poza nią.

Szkolenia BHP wstępne

Szkolenia wstępne organizowane są dla nowozatrudnionych pracowników, uczniów szkół zawodowych i studentów odbywających praktyki. Organizowane są w postaci instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

Wszystkie ukończone szkolenia wstępne bhp są potwierdzone na piśmie, co umożliwia ich odnotowanie w aktach osobowych każdego pracownika.

 1. Instruktaż ogólny

Polega na zapoznaniu z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy występującymi w kodeksie i regulaminie pracy, przepisami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania I pomocy przedmedycznej. Prowadzony jest przez Specjalistę BHP posiadający bogaty zakres wiedzy i umiejętności pozwalających na przeprowadzenie szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy na wysokim poziomie.

 1. Instruktaż stanowiskowy

Ma na celu zapoznać z czynnikami środowiska pracy na danym stanowisku oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, jak i sposobami ochrony przed pewnymi zagrożeniami. Dzięki temu nowozatrudnieni pracownicy wiedzą, jak bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Szkolenia okresowe

Szkolenia BHP okresowe przygotowujemy dla pracowników wysilających się na odpowiednich stanowiskach pracy. Zgodnie z aktualnymi przepisami muszą oni regularnie, co kilka lat, odbywać szkolenia bhp. Dzięki temu są dobrze przygotowani do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków na kolejny okres.

Jak często organizowane są szkolenia BHP okresowe?

 • nie rzadziej niż raz w roku – dla pracowników wykonujących szczególnie niebezpieczne prace.
 • rzadziej niż 3 lata – dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
 • rzadziej niż 5 lat – dla pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników wysilających się na stanowiskach narażonych na czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku pracy.
 • rzadziej niż 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenia okresowe BHP kończą się egzaminem, który przeprowadza Specjalista BHP. Jego pozytywne ukończenie umożliwia wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego.

Outsourcing BHP – pełna obsługa bhp firmy

Chcą Państwo uzyskać gwarancję bezpieczeństwa w swojej firmie? Rozwiązaniem okazuje się kompleksowa obsługa firm, którą zapewniamy już od wielu lat. Wystarczy przedstawić nam swoje oczekiwania, a zadbamy o dostosowanie się do Państwa potrzeb. Cechuje nas wysoka elastyczność i profesjonalizm.

Co obejmuje pełna obsługa bhp:

 • wszelkie sprawy związane z BHP i ochroną PPOŻ Państwa firmie
 • bezpieczeństwo pracowników w pełnym zakresie
 • opracowanie instrukcji bhp i ocena ryzyka zawodowego
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej
 • okresowe kontrole stanu bhp z protokołem
 • szkolenia wstępne i okresowe
 • nadzór terminów szkoleń
 • pomoc w interpretacji przepisów bhp i dostosowania się do nich

„Pełna obsługa bhp w BHP Praktyk to wybór bezpieczeństwo w firmie!”

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (czyli zagrożeń i wypadków) na wybranym stanowisku pracy. Ma na celu wykazać wszelkie straty wynikające z takich zdarzeń. Dodatkowo wykazuje zestaw czynników szkodliwych i niebezpiecznych negatywnie wpływających na zdrowie i życie pracowników.

Dokładna ocena ryzyka zawodowego przyczynia się do poprawy warunków prazy i zmniejszenia zagrożeń oraz wypadków w firmie. Pracodawcy są zobowiązani do przeszkolenia pracowników w zakresie ryzyka występowania zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy. Specjalnie dla nich firma BHP Praktyk organizuje ocenę ryzyka zawodowego i szkolenia bhp, które pozwalają zminimalizować bądź całkowicie wyeliminować pewne zagrożenia w firmie, które okazują się dla niej niekorzystne.

Specjaliści BHP dbają o przeprowadzenie wywiadu dotyczącego danego stanowiska pracy, a następnie współpracują z kierownikami w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń. Cenną wiedzę o ocenie ryzyka zawodowego przekazujemy również na naszych szkoleniach wstępnych i okresowych bhp.

Doradztwo BHP

Świadczymy doradztwo i wsparcie BHP, opierając się na aktualnych przepisach występujących w danym kraju. Pomagamy w ten sposób firmom jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową. W swoim zespole posiadamy wykwalifikowanych specjalistów, dzięki czemu udaje się nam świadczyć usługi na wysokim poziomie i dbać o całkowite zadowolenie naszych Klientów.

Co obejmuje nasze doradztwo BHP:

 • audyty bhp
 • ryzyko zawodowe
 • instrukcje bhp
 • prawo pracy
 • badania środowiskowe

„Bhp Praktyk to profesjonalne doradztwo w zakresie BHP i ochrony PPOŻ!”

Dokumentacja powypadkowa BHP

Wypadek pracownika w firmie? W takim momencie warto skorzystać z pomocy specjalistów od BHP, którzy pomogą wykonać postępowanie powypadkowe oraz sporządzić dokumentację powypadkową. Pracodawca posiada w tym kierunku szereg obowiązków, z których musi się bardzo dobrze wywiązać.

Co należy do obowiązku pracodawcy podczas wypadku w pracy:

 • udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu
 • zbadanie przyczyn oraz wszystkich okoliczności wypadku
 • sporządzić dokumentację powypadkową
 • przekazać dokumenty do ZUS-u

Takie obowiązki dotyczą wypadku: w pracy, w drodze do pracy, w drodze z pracy

Co obejmuje dokumentacja powypadkowa BHP:

 1. Powołanie zespołu powypadkowego
 2. Wykonanie zdjęć na miejscu wypadku
 3. Zebranie wyjaśnień od poszkodowanego i świadków
 4. Wyjazd do Zakładu Opieki Zdrowotnej w celu uzyskania zaświadczenia o obrażeniach poszkodowanego
 5. Zbiór informacji o klasyfikacji prawnej wypadku
 6. Sporządzić protokół powypadkowy przedstawiający przyczyny wypadku
 7. Podjąć zarządzenia powypadkowe
 8. Sporządzić kartę wypadku
 9. Założyć pierwszy rejestr wypadków (w przypadku jego braku)
 10. Przygotować i wysłać dokumentację do ZUS

W celu uniknięcia błędów i poprawnego sporządzenia dokumentacji powypadkowej BHP wymagane jest doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza. Zachęcamy więc, aby w takiej sytuacji skorzystać z pomocy firmy BHP Praktyk.