+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Jednym z zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, jest zapewnienie właściwych zachowań, kiedy w miejscu zatrudnienia pojawi się dym i ogień. Osoby nieprzygotowane na takie zagrożenie, mogą zacząć panikować, przez co  będą stwarzać dodatkowe zagrożenie dla samych siebie i dla współpracowników.

Żeby uniknąć takich niepożądanych zachowań, pracownicy powinni przejść kompleksowy kurs ppoż Gdańsk.

Czym jest kurs PPOŻ?

Kurs ppoż to fachowo przekazywana wiedza na temat tego, jak przeciwdziałać różnym zagrożeniom oraz zapanować nad pracownikami, aby bezpiecznie opuścili teren, na którym grozi im niebezpieczeństwo.

Nie tylko ogień

W miejscu pracy zagrożeniem może być nie tylko pożar. Mogą to być także klęski żywiołowe, wybuchy i wydarzenia następujące w ich wyniku.

Grupa odpowiedzialna za zachowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy musi znać dokładnie procedury postępowania w takich przypadkach. Także szeregowi pracownicy powinni dostać szczegółowe instrukcje, jak stosować się do poleceń w takich chwili i jak nie doprowadzić do dodatkowego zagrożenia.

O czym dokładnie traktuje kurs PPOŻ Gdańsk?

Profesjonalny kurs ppoż Gdańsk będzie traktował m.in. o:

  • o organizacji ochrony przeciwpożarowej
  • obowiązkach dotyczących zapobieganiu zagrożeń
  • zasad zabezpieczania przeciwpożarowego maszyn, urządzeń i instalacji obecnych na terenie danego miejsca pracy
  • zasadach gaszenia pożarów przy użyciu przeznaczonego do tego sprzętu
  • zachowaniach właściwych w chwili zauważenia zagrożenia

Właściwie przeprowadzone szkolenie pozwala na powiększenie stopnia bezpieczeństwa na terenie pracy. Kiedy pracownicy wiedzą, jakich zachowań należy się wystrzegać, by nie spowodować pożaru i jak zareagować, kiedy jednak do niego dojdzie,na terenie zakładu pracy jest po prostu bezpieczniej.

Jak przygotować budynek na potencjalne zagrożenie?

Szkolenia ppoż często wskazują także:

  • jak przygotować właściwą drogę ewakuacyjną
  • jakie wyposażenie powinno być stale obecne w budynku
  • jakie znaki informujące o drodze ewakuacji stosować – jak powinny wyglądać, gdzie powinny wisieć itp.
  • jakie są zasady przygotowania instrukcji przeciwpożarowej

Działania przeciwpożarowe dotyczą bowiem nie tylko samego czynnika ludzkiego. Otoczenie pracowników powinno im pomóc w ewentualnej ewakuacji i przeciwdziałaniu zagrożeniom.

Wewnętrzna instrukcja przeciwpożarowa powinna być ogólnie dostępna i łatwa do przeczytania.

Prowadzisz Firmę w Gdańsku? Zamów kurs PPOŻ od BHP Praktyk.