+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Przejście kursu BHP to podstawowy wymóg, jaki stawia się przed każdym pracownikiem przed przystąpieniem do pracy. Dzięki przejściu takiego kursu można udanie przygotować się do realizowania poszczególnych obowiązków służbowych. Jeśli pracownik nie ukończy takiego kursu, nie może rozpocząć pracy w danym zakładzie, dlatego też trzeba sprawę potraktować bardzo poważnie, jeśli nie chce się ponieść żadnych konsekwencji z tym związanych.

Rodzaje kursów BHP

Kursy BHP w Bydgoszczy dzielą się na trzy główne rodzaje:

  • instruktaż ogólny,
  • instruktaż stanowiskowy,
  • szkolenia okresowe.

Jeśli chodzi o instruktaż ogólny, to chodzi tutaj o szkolenia wstępne, o których mowa w pierwszym akapicie. To właśnie dzięki takim kursom można przystąpić do wykonywania pracy u swojego pracodawcy. Instruktaż stanowiskowy związany jest z przejściem szkolenia na stanowisku pracy, tak aby poznać wszystkie tajniki swojego zawodu. Szkolenia okresowe wykonywane są co pewien okres czasu, najczęściej co rok. W sytuacji, gdy ktoś ich nie ukończy zostanie zawieszony w prawach pracownika.

Przeprowadzanie kursów BHP przez pracownika służby BHP

Kurs BHP powinien być przeprowadzony przez pracownika służby BHP. Istnieje też możliwość przeprowadzenia takich szkoleń przez pracodawców, ale muszą posiadać oni odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, a nie każdy je posiada. Co ważniejsze szkolenia nie powinny odbywać się poza godzinami pracy, wtedy pracownicy nie mają obowiązku w nich uczestniczyć. Warto więc zadbać o to, aby odbyły się one w godzinach pracy, wtedy pracownicy będą z tego powodu zadowoleni, a pracodawca będzie mógł załatwić wszystkie formalności.

Zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie pracy

Dzięki kursom BHP w Bydgoszczy można znacząco zwiększyć bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy. Jest to bardzo istotne, ponieważ każdy pracownik po przyjściu do pracy chciałby pracować w komfortowych warunkach. Wiele zależy jednak od samych pracowników oraz od ich zachowania na stanowisku pracy, dlatego warto przywiązywać do tego dużą wagę.

Czego można dowiedzieć się na kursach BHP

Na kursach BHP można dowiedzieć się:

  • jak udzielać pierwszej pomocy,
  • jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w pracy,
  • jaką odzież roboczą nosić,
  • jak dbać o czystość na stanowisku pracy.

Te informacje są bardzo istotne dla każdego pracownika, więc pracodawcy powinni zadbać o to, aby ich podopieczni poznali je jak najszybciej. Wtedy też funkcjonowanie danego zakładu pracy będzie dużo bardziej efektywne, a na jego terenie nie będzie dochodziło do żadnych poważnych wypadków.