+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Za to, czy pracownicy przejdą szkolenia z zakresu BHP, odpowiada pracodawca. Zamówić je może w dowolnej firmie, która specjalizuje się w ich przeprowadzaniu. Warto wybierać usługi takich firm, które dają pewność, iż poziom szkoleń pod względem jakości i merytorycznym będzie bardzo wysoki.

Zagadnienia poruszane na kursie BHP

W trakcie szkolenia porusza się temat czynników zagrażających pracownikowi na terenie miejsca pracy. Są to specyficzne dla danego obszaru zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Inne one będą np. na magazynie, a inne w pomieszczeniach biurowych. Kiedy zamawia się kurs BHP w Toruniu, to zawsze informując, jakiego rodzaju firmy będzie to dotyczyć. Pracownicy muszą dokładnie poznać czynniki szkodliwe i zagrożenia dotyczące ich miejsca pracy. Ważne są także informacje o tym, co może zagrażać na konkretnym stanowisku pracy, czy to będzie miejsce przed monitorem, czy obsługa jakiejś maszyny.

Każde przedsiębiorstwo zagrożone jest ryzykiem pożaru. Pracodawca musi zapewnić możliwość łatwej ewakuacji, ale niezbędne jest też, by pracownicy wiedzieli, jak w takiej sytuacji się zachować. Postępowanie w sytuacji pożaru to kolejny zakres szkoleń. Inny, bardzo ważny, to pierwsza pomoc. Pracownicy muszą wiedzieć, w jaki sposób można komuś pomóc, zanim taka osoba będzie mogła skorzystać z profesjonalnej pomocy medycznej.

Kurs BHP powinien przejść każdy nowo zatrudniony pracownik. Jeszcze przed rozpoczęciem pracy musi on wiedzieć, jak zadbać o to, by była ona bezpieczna. Odpowiada za to pracodawca. On zamawia usługę kurs BHP w Toruniu i on musi przypilnować, by dopiero po skorzystaniu z niego pracownik został dopuszczony do pracy. Rolą pracodawcy jest także zadbać o szkolenia okresowe i by były one przeprowadzane z odpowiednią częstotliwością. Uzależniona jest ona od charakteru pracy. Im większe są zagrożenia dla zdrowia, tym kursy BHP powinny odbywać się częściej. Nie jest to kwestia dowolna, ale ustalona prawnie. Przy pracy administracyjnej i biurowej szkolenia powinny odbywać się co 6 lat. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych raz do roku.