+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę wymogi dotyczące BHP, czyli Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik powinien przejść szkolenie z tego tematu, dostosowane do specyfiki stanowiska, na którym będzie pracował. Takie szkolenia przeprowadzane są często przez zewnętrzne wyspecjalizowane firmy.

Kurs BHP w Chojnicach – podstawowe informacje

Taki kurs rozpoczyna się najczęściej od szkolenia ogólnego, wyjaśniającego podstawy. Instruktorzy zaczynają od przybliżenia roli BHP w miejscu pracy i omówienia, dlaczego stosowanie się do tych zasad jest ważne. Pokazują również jakie negatywne konsekwencje wiążą się z ich ignorowaniem i jak wpływa to na prawdopodobieństwo zdarzenia się wypadku podczas pracy. W tej części kursu przybliżane są także przepisy prawne dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jakie obowiązki są w związku z nimi nałożone na pracodawcę, pracowników i kadrę zarządzającą oraz kto odpowiada w danej sytuacji za ich naruszenie.

Podczas tego ogólnego przybliżenia zasad BHP objaśniane są podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po terenie firmy i jej poszczególnych częściach oraz przykładowe niebezpieczeństwa. Podawane są też informacje jak zachowywać się podczas pożaru i innych zagrożeń, które mogą wystąpić w przedsiębiorstwie. Instruktorzy wyjaśnią również uczestnikom kursu BHP w Chojnicach zasady udzielania pierwszej pomocy.

Kursy szczegółowe związane z poszczególnymi stanowiskami

Oprócz kursu podstawowego przeprowadzane są dodatkowo kursy szczegółowe zawierające informacje o zagrożeniach i niebezpieczeństwach podczas pracy na konkretnych stanowiskach. Inne informacje są potrzebne pracownikom biurowym, a inne produkcyjnym. W przypadku pracowników pracujących na produkcji różnice występują również pomiędzy poszczególnymi działami, a nawet stanowiskami.

Należy także pamiętać o tym, że kursy BHP powinny być okresowo powtarzane, w celu przypomnienia przekazywanych na nich informacji. W przypadku prac umysłowych konieczność ta występuje z reguły raz na kilka lat. Jednak w przypadku szczególnie niebezpiecznych zawodów należy powtarzać je dużo częściej, nawet każdego roku. Z tego powodu warto zdecydować się na kurs BHP Chojnice, który zapewni kompleksowe przeszkolenie ze wszystkich tych zagadnień.

Szukasz Kurs BHP w Chojnicach? Zadzwoń do nas! Zapewniamy kompleksowe szkolenia z dojazdem do Twojego miasta.