+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Kiedy świeżo zatrudniona osoba zaczyna pracować w danej firmie lub instytucji, przechodzi wstępne szkolenie BHP. Jest to jeden z koniecznych warunków dopuszczenia każdego pracownika do wykonywania obowiązków służbowych, niezależnie od piastowanego stanowiska. Jednak na wstępnym szkoleniu się nie końcu. Co pewien czas konieczne są kolejne.

Co wnosi wstępne szkolenie BHP?

Podczas wstępnego szkolenia BHP, nowy pracownik zostaje wdrożony w swoje obowiązki pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy. Dowiaduje się o specyfice wykonywanych tu zadań, a także m.in.:

  • jak należy zachować się w konkretnej sytuacji zagrożenia – pożaru, zawalenia się budynku, pojawienia się dymu i zapachu świadczącego o rozprzestrzenianiu się możliwie groźnych dla zdrowia i życia substancji, w tym gazów itd.
  • którędy przebiegają drogi ewakuacyjne
  • często też: jak udzielić pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej / która nie daje oznak życia – w tym wskazania do wezwania pogotowia i powiadomienia o sytuacji zwierzchników, obsługa gaśnicy i nie tylko.

Jednak nie można poprzestać na tym jednym szkoleniu. Powody są proste: wchodzące w życie nowe wytyczne dotyczące BHP, wprowadzenie do użytku w firmie nowe materiały i technologie oraz ogólnie różnego rodzaju zmiany wprowadzane co jakiś czas na terenie danego pracodawcy. Chodzi też o przypomnienie tego, czego pracownicy dowiedzieli się na poprzednim szkoleniu.

Co jaki czas trzeba znów szkolić z BHP?

Nie ma jednolitego terminu wskazującego, co ile lat należy ponownie przeszkalać konkretnych pracowników. Odstęp czasowy zależy bowiem od charakteru konkretnego stanowiska oraz zawodu osoby zatrudnionej. Najogólniej rzecz ujmując, istnieją następujące wskazania co do tego, jak często trzeba szkolić konkretnego pracownika:

  • pracodawca, dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy na stanowiskach kierowniczych: raz na 5 lat; zalecana długość szkolenia: 16 godzin
  • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, technolodzy, osoby odpowiedzialne za organizację produkcji, konstruktorzy maszyn: raz na 5 lat; zalecana długość szkolenia: 16 godzin
  • wszelcy pracownicy związani z działaniami BHP: raz na 5 lat;zalecana długość szkolenia: 32 godziny (w tym ćwiczenia)
  • pracownicy na stanowiskach wiążących się z odpowiedzialnością BHP oraz w sposób szczególny narażeni na różne niebezpieczne sytuacje i czynniki, także szkodliwe dla zdrowia: raz na 5 lat’ zalecana długość szkolenia: 8 godzin
  • pracownicy pracujący na stanowiskach robotniczych: raz na 3 lata
  • pracownicy pracujący na stanowiskach robotniczych, na których wykonuje się prace szczególnie niebezpieczne – zagrożenie dla zdrowia oraz wypadkami: raz na rok
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni, którzy nie zostali wymienieni wyżej: co 6 lat