+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Szkolenia zawodowe, chociaż bywają niedoceniane, są świetnym sposobem na zwiększenie wartości firmy. Pracownicy, którzy potrafią wykorzystać przekazywaną wiedzę, wpływają bowiem na wzrost efektywności i jakości wykonywanej pracy. Ale czy to samo można powiedzieć o obowiązkowych szkoleniach takich jak PPOŻ? Czy można kalkulować zyski i straty przy takich kursach? Rozważmy kilka powodów, dla których nie warto pomijać ich w swoim zakładzie pracy.

Rola przepisów w ochronie pracodawcy

Jak wspomnieliśmy, pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia przeciwpożarowego dla każdego nowego pracownika. Wynika to z przepisów o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351), w którym znajdujemy zapis informujący:

„Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

(…) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (…)” Art. 4.1 pkt. 6.

Sposób przeprowadzenia takiego szkolenia nie został wskazany w tej ustawie, jednak zgodnie z pkt. 7 tego samego ustępu i innymi regulacjami w kwestii bezpieczeństwa pożarowego, musi być zgodny z ustalonymi zasadami zapobiegania pożarom i minimalizowania strat w przypadku jego wystąpienia. W praktyce należy więc stworzyć instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i w niej zawrzeć stosowne informacje dotyczące szkoleń.

Przepisy wymagają poinformowania pracowników o sposobach zapobiegania pożarom, minimalizowania strat w wypadku ich wystąpienia oraz ewakuacji. Mają jednak na celu ochronę pracodawcy przed stratami, które może ponieść w skutek nieprzemyślanych działań podwładnych. Chronią także w wypadku powstania zagrożenia przed narażeniem życia i zdrowia osób pracujących w zakładzie.

Kursy PPOŻ, a ochrona mienia firmy

Nie trzeba tłumaczyć, że pożar oznacza straty materialne. Oczywiście można potem doszukiwać się winnych, ale traci zawsze właściciel. Obowiązkowe szkolenia wstępne dla każdego pracownika pozwalają nie tylko zapobiegać ich powstawaniu, ale również odpowiednio zareagować w wypadku pojawienia się ognia. Osoby z odpowiednią dawką praktycznej wiedzy:

  • nie wpadną tak łatwo w panikę,
  • podejmą właściwe kroki w celu zminimalizowania szkód,
  • sprawnie znajdą drogę ewakuacyjną.

Dzięki temu, nawet jeśli dojdzie do sytuacji awaryjnej, uda się uniknąć ofiar w ludziach, a straty materialne zostaną zredukowane do minimum.

Zakres szkoleń przeciwpożarowych

Zgodnie z przytoczonymi przepisami obowiązek szkolenia PPOŻ dotyczy wszystkich pracowników, którzy zostają zatrudnieni w firmie. Dla większości, ograniczy się do wstępnego kursu, w którym zapoznają się z obowiązującymi przepisami i zasadami ewakuacji. Taki kurs może być ciekawszy i przynieść znacznie większe korzyści, jeśli zostanie dostosowany do potrzeb danego zakładu i przedstawiony w interesujący sposób. W tym celu wykorzystuje się m.in. namioty dymne, które pozwalają odwzorować pożar.

Nieco inaczej jest w sytuacji osób wyznaczonych jako odpowiedzialne za przebieg ewakuacji. Dla nich organizuje się rozszerzone kursy, które uczą podjąć działania w sytuacji zagrożenia, mające na celu ochronę pracowników i mienia. Muszą one wiedzieć jak udzielać pierwszej pomocy, gdzie znajdują się wyłączniki instalacji elektrycznej, jak obsługiwać dostępne w zakładzie podręczne sprzęty przeciwpożarowe czy w jaki sposób powiadomić innych o zagrożeniach. Te i inne umiejętności nabywają podczas kursu.