+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Szkolenie przeciwpożarowe jest jednym z najważniejszych szkoleń, w którym wziąć udział powinien każdy pracownik zakładu pracy. Podczas takich szkoleń porusza się bardzo istotne kwestie dla bezpieczeństwa pracowników, tak aby w sytuacjach kryzysowych każda z zatrudnionych osób wiedziała dokładnie, jak ma się zachować. W trakcie szkolenia szkolącym się osobom przekazywana jest całościowa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Informacje o położeniu wyjść ewakuacyjnych i gaśnic

Osoby przeprowadzające szkolenia przeciwpożarowe informują pracowników, gdzie zlokalizowane są wyjścia ewakuacyjne, z których należy skorzystać podczas wybuchu pożary oraz gdzie znajdują się gaśnice. Dodatkowo przeprowadzany jest instruktaż użytkowania takiej gaśnicy, aby wszyscy wiedzieli jak wykorzystać ją w praktyce, gdy będzie tego wymagała sytuacja. Przekazywana jest też wiedza teoretyczna na temat rozprzestrzeniania się pożarów oraz zagrożenia pożarowe wynikające z podejmowanej pracy.

Zagrożenia pożarowe występujące w danych budynkach

Przeprowadzanie szkoleń przeciwpożarowych to bardzo odpowiedzialne zajęcie. Ludzie się tym zajmujący posiadają odpowiednie uprawnienia do realizowania takich czynności. Ważne jest to, aby podczas szkoleń wspomnieć o wszelkich zagrożeniach pożarowych występujących w budynkach, w których znajdują się pracownicy. Nie wspomina się o innych budynkach, lecz skupia się na danym budynku, w którym wykonywana jest praca i gdzie znajdować będą się na co dzień pracownicy.

Jaką formę mogą przybrać szkolenia przeciwpożarowe?

Szkolenie przeciwpożarowe może przybrać zróżnicowaną formę. Chodzi tutaj np. o:

  • szkolenia instruktażowe – trwają około 2 godzin, podczas nich pracownik zaznajamia się z przepisami PPOŻ oraz zasadami BHP,
  • szkolenia seminaryjne – trwają dość długo, ponieważ nawet 3-4 godziny,
  • szkolenia w ramach szerszego kursu – najdłuższe, gdyż poruszane są na nich poszczególne wątki w osobnych tematach, potrwać mogą nawet 15 godzin lekcyjnych,
  • samokształcenie się – szkolenie przeprowadzane poprzez kontakt elektroniczny z pracownikami.

Każdy zakład pracy może wybrać dla siebie odpowiednią formę szkolenia, którą uzna za słuszną i najbardziej efektywną. Najważniejsze jest to, aby przekazać pracownikom najistotniejsze informacje związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.