+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl
Szkolenie PPOŻ pracowników

Szkolenie PPOŻ pracowników

Przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest jednym z obowiązków każdego pracodawcy. Chociaż żaden z przepisów nie określa szczegółowo ich zasad, szkolenia te muszą być dostosowane do specyfiki pracy na danym stanowisku – przykładowo...

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Właściwe zadbanie o bezpieczeństwo w firmie to najważniejsze zadanie stojące przed każdym właścicielem i administratorem budynku. Jedną z najbardziej istotnych kwestii jest ochrona przeciwpożarowa, która niestety w wielu przypadkach jest bagatelizowana i nie właściwe...

Czy pracując za biurkiem też trzeba przestrzegać BHP?

Czy pracując za biurkiem też trzeba przestrzegać BHP?

Wiele osób błędnie myśli, że przestrzeganie BHP to przykry obowiązek. A tymczasem te zasady ustalono na korzyść pracowników. Mówią one nie tylko o tym jak siedzieć przy biurku, ale też jakie oświetlenie powinno być w pomieszczeniu. Dlatego można powiedzieć, że zasady...

Szkolenia bhp – obowiązek pracodawcy czy nie?

Szkolenia bhp – obowiązek pracodawcy czy nie?

Zgodnie z artykułem 237 Kodeksu Pracy: "nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy", a każdy...

Szkolenia przeciwpożarowe – jak często?

Szkolenia przeciwpożarowe – jak często?

Szkolenia, które obejmują zakres ochrony przeciwpożarowej to podstawa, którą powinien zapewnić każdy pracodawca swoim pracownikom, bez względu na branżę. Dlaczego szkolenie PPOŻ jest ważne? Kto może przeprowadzić takie szkolenie? Obowiązek szkoleń przeciwpożarowych...

Kurs BHP w Gdańsku

Kurs BHP w Gdańsku

Odbycie kursu BHP jest obowiązkiem każdej zatrudnionej osoby. Zgodnie z przepisami prawa niedopuszczalna jest sytuacja, w której pracownik nie posiada aktualnego oświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiedza ta jest niezbędna do...

Wstępne szkolenia BHP – na czym polegają?

Wstępne szkolenia BHP – na czym polegają?

Wstępne szkolenia BHP są bardzo przydatne, ponieważ dzięki nim pracownicy mogą się odpowiednio przygotować do pracy, którą chcą podjąć. Poza tym na takich szkoleniach zainteresowani mogą dowiedzieć się jakie mają obowiązki i prawa, ale też czego mogą wymagać od swoich...

Kurs BHP w Bydgoszczy – co warto wiedzieć?

Kurs BHP w Bydgoszczy – co warto wiedzieć?

Przejście kursu BHP to podstawowy wymóg, jaki stawia się przed każdym pracownikiem przed przystąpieniem do pracy. Dzięki przejściu takiego kursu można udanie przygotować się do realizowania poszczególnych obowiązków służbowych. Jeśli pracownik nie ukończy takiego...

Kurs PPOŻ Gdańsk – Jak uniknąć pożaru?

Kurs PPOŻ Gdańsk – Jak uniknąć pożaru?

Jednym z zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, jest zapewnienie właściwych zachowań, kiedy w miejscu zatrudnienia pojawi się dym i ogień. Osoby nieprzygotowane na takie zagrożenie, mogą zacząć panikować, przez co  będą stwarzać dodatkowe...