+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl
Rodzaje gaśnic przeciwpożarowych

Rodzaje gaśnic przeciwpożarowych

Jak klasyfikujemy gaśnice W najprostszym rozumieniu gaśnica jest przenośnym urządzeniem do gaszenia ognia, rodzajem grubościennej, metalowej (żelaznej) butli, w której umieszcza się skompresowaną substancję gaśniczą, uwalnianą za pomocą spustu (dźwigni). Większe butle...

Przepisy przeciwpożarowe

Przepisy przeciwpożarowe

Prawo, dotyczące ochrony przeciwpożarowej, obowiązujące w naszym kraju, opiera się o akty ustawodawcze oraz wykonawcze, regulujące zakres działań oraz sposoby ich wykonania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia, środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub...

Co wchodzi w skład szkolenia przeciwpożarowego?

Co wchodzi w skład szkolenia przeciwpożarowego?

Szkolenie przeciwpożarowe jest jednym z najważniejszych szkoleń, w którym wziąć udział powinien każdy pracownik zakładu pracy. Podczas takich szkoleń porusza się bardzo istotne kwestie dla bezpieczeństwa pracowników, tak aby w sytuacjach kryzysowych każda z...

Szkolenie PPOŻ pracowników

Szkolenie PPOŻ pracowników

Przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest jednym z obowiązków każdego pracodawcy. Chociaż żaden z przepisów nie określa szczegółowo ich zasad, szkolenia te muszą być dostosowane do specyfiki pracy na danym stanowisku – przykładowo...

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Właściwe zadbanie o bezpieczeństwo w firmie to najważniejsze zadanie stojące przed każdym właścicielem i administratorem budynku. Jedną z najbardziej istotnych kwestii jest ochrona przeciwpożarowa, która niestety w wielu przypadkach jest bagatelizowana i nie właściwe...

Czy pracując za biurkiem też trzeba przestrzegać BHP?

Czy pracując za biurkiem też trzeba przestrzegać BHP?

Wiele osób błędnie myśli, że przestrzeganie BHP to przykry obowiązek. A tymczasem te zasady ustalono na korzyść pracowników. Mówią one nie tylko o tym jak siedzieć przy biurku, ale też jakie oświetlenie powinno być w pomieszczeniu. Dlatego można powiedzieć, że zasady...

Szkolenia bhp – obowiązek pracodawcy czy nie?

Szkolenia bhp – obowiązek pracodawcy czy nie?

Zgodnie z artykułem 237 Kodeksu Pracy: "nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy", a każdy...

Szkolenia przeciwpożarowe – jak często?

Szkolenia przeciwpożarowe – jak często?

Szkolenia, które obejmują zakres ochrony przeciwpożarowej to podstawa, którą powinien zapewnić każdy pracodawca swoim pracownikom, bez względu na branżę. Dlaczego szkolenie PPOŻ jest ważne? Kto może przeprowadzić takie szkolenie? Obowiązek szkoleń przeciwpożarowych...

Kurs BHP w Gdańsku

Kurs BHP w Gdańsku

Odbycie kursu BHP jest obowiązkiem każdej zatrudnionej osoby. Zgodnie z przepisami prawa niedopuszczalna jest sytuacja, w której pracownik nie posiada aktualnego oświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiedza ta jest niezbędna do...