+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Wiele osób błędnie myśli, że przestrzeganie BHP to przykry obowiązek. A tymczasem te zasady ustalono na korzyść pracowników. Mówią one nie tylko o tym jak siedzieć przy biurku, ale też jakie oświetlenie powinno być w pomieszczeniu. Dlatego można powiedzieć, że zasady BHP muszą być przestrzegane i przez pracowników, aby nie doprowadzić do nieprzyjemnego wypadku w pracy, ale przede wszystkim przez pracodawców.

Praca za biurkiem też sprzyja wypadkom

Na każdym szkoleniu BHP dla pracowników biurowych przypominane jest między innymi, że nie staje się na obrotowych krzesłach, aby po coś sięgnąć, a używa do tego celu drabiny czy schodków. Mimo to co roku notowane są wypadki w pracy, gdy ktoś złamał to zalecenie i z tego krzesła spadł łamiąc przy okazji kończynę. Jest to przykre potwierdzenie faktu, że osoby pracujące za biurkiem też mogą ulegać wypadkom.

Odpowiedzialność BHP pracodawcy

Biuro jako miejsce pracy stałej (powyżej 4 h w tym pomieszczeniu) musi spełniać odpowiednie wymagania zapisane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawą jest samo pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy. Między innymi wskazano, że zapewnienie czystości i porządku w miejscu pracy to obowiązek pracodawcy. Także odpowiednie oświetlenie czy poziom na którym mieści się biuro zostały uwarunkowane prawnie.

A co z wielkością biura? Wedle prawa każdy pracownik musi mieć 2 m kw. wolnej powierzchni podłogi dla siebie i 13 m sz. objętości pomieszczenia. Pomieszczenie biurowe nie może też być niższe niż 3 m, za wyjątkiem miejsc z klimatyzacją i ograniczonej ilości personelu w pokoju do 4.

Nawet jeśli pomieszczenie biurowe jest dobrze oświetlone światłem dziennym to musi w nim być zamontowane też światło elektryczne. A co ważniejsze każde stanowisko pracy musi być dobrze oświetlone. Kolejna istotna kwestia to ogrzewanie i wentylacja. Temperatura w pomieszczeniu biurowym nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Ale też w biurze nie może być np. przeciągów.

Odpowiedzialność BHP pracownika

Oczywiście zasady BHP musi też znać i stosować każdy pracownik. Pierwszego dnia pracy lub nawet wcześniej każdy pracownik przechodzi obowiązkowe szkolenie BHP. Zatem nie można powiedzieć, że nie zna się zasad i dlatego się do nich nie dostosowało. Najważniejszym obowiązkiem pracownika jest stosować się do tych zasad lub tych wprowadzonych przez firmę, aby uniknąć wypadków. Oznacza to też dbanie o porządek na swoim biurku czy choćby nie stawianie swojej teczki w przejściu, aby nikt się o nią nie potknął. Ponadto każdą potencjalnie groźną sytuację lub widoczne odstępstwa od norm należy zgłaszać pracodawcy, aby zapobiegać ewentualnym wypadkom w miejscu pracy.