+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Audyt behawioralny polega na tym, aby wspólnie z pracownikiem wypracować jego pozytywne zachowanie, aby ten pracownik zachował się prawidłowo. Podczas audytu powinno wytłumaczyć się pracownikowi dlaczego daną pracę wykonywał źle oraz co powinien poprawić w zachowaniu przy pracy, by nie doszło do wypadku ( a może nie otrzymał właściwych narzędzi ? )

W behawioralnym podejściu do bezpieczeństwa i higieny pracy chodzi o to, aby wspólnie z pracownikiem znaleźć właściwe rozwiązanie, aby wspólnie z pracownikiem znaleźć prawidłowy sposób wykonywania przez niego pracy.

Behawioralny Kurs BHP

Audytor behawioralny, który sporządza raport z przeprowadzonego audytu ( obserwuje pracownika lub grupę pracowników ) powinien:

 • obserwować i umieć zrozumieć zachowanie  pracownika
 • być komunikatywny
 • potrafić prowadzić dialog z pracownikiem
 • potrafić wspólnie z pracownikiem znaleźć rozwiązanie
 • potrafić wyciągać wnioski z przeprowadzonych audytów
 • nie oceniać pracownika

Wprowadzając behawioralne podejście do bhp powinno się opracować program poprawy zachowaniami pracowników, a przede wszystkim zastanowić się co chcemy osiągnąć- czyli postawić przed sobą cele realne. Warto zastanowić się co da nam wdrożenie zarządzania behawioralnego, co pozwoli nam osiągnąć takie działanie.

Warto też określić plan audytu – czyli jakie grupy pracowników będą podlegały obserwacji. Ponadto należy wypracować razem z pracodawcą arkusze obserwacji.

Arkusz ma być prosty, ma zawierać jaki pracownik będzie podlegał obserwacji, informacja o niewłaściwych zachowaniach oraz wnioski i propozycje do wyeliminowania tego zachowania.

Audyty behawioralne powinny być rejestrowane, aby na podstawie tych audytów wyciągać wnioski i te wnioski omawiać również na szkoleniu z zakresu bhp. Ponadto należy wyznaczyć audytorów behawioralnych. Audytorem behawioralnym może być dowolna osoba ( niekoniecznie pracownik bhp), która jest komunikatywna i przeszkolona.

W behawioralnym podejściu do bezpieczeństwa chodzi o wypracowanie prawidłowych zachowań pracowników, które będą skutecznie zapobiegać wypadkom przy pracy. Ważny jest także odpowiedni poziom kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w całym zakładzie pracy. Ponadto kierownictwo danego zakładu pracy musi zrozumieć, że podejście do behawioralnego zarządzania bhp ma istotne znaczenie w budowaniu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy.

Zatem, aby poprawić poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy należy to zrobić poprzez behawioralne podejście do bhp, a więc poprzez obserwację, poprzez dialog, poprzez komunikację z pracownikami i budowanie wśród pracowników odpowiedzialności za sprawy związane z bhp.

Jakie korzyści wynikają z takiego podejścia do kursów BHP? Otóż są to:

 • zmniejszenie wypadków przy pracy
 • poprawa kultury bhp
 • wypracowanie prawidłowych zachowań w czasie pracy
 • poprawa warunków bhp
 • zaangażowanie pracowników w sprawy bhp
 • polepszenie jakości szkoleń bhp

Wprowadzając behawioralne podejście do bhp skupiamy się na rzeczywistych przyczynach wypadków przy pracy. Znajdujemy prawdziwą odpowiedź – co trzeba zrobić, aby uniknąć zdarzeń, które prowadzą do wypadków przy pracy.

Zatem wprowadzajmy behawioralne podejście do bhp, aby wyeliminować wypadki przy pracy.

Firma BHP Praktyk ze Świecia  wprowadza  behawioralne podejście do bhp w firmach, w których działa na terenach: Świecia, Bydgoszczy, Torunia, Gdańska

Przeczytaj dwa wcześniejsze artykuły:

Behawioralne podejście do BHP cz. 1

Behawioralne podejście do BHP cz. 2 – Audyt Behawioralny