+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

W roku 2017, jak wynika z danych GUS ponad 60 procent wszystkich wypadków przy pracy zaistniało z powodu niewłaściwego zachowania się pracownika. W związku z tym, to człowiek nadal pozostaje najsłabszym ogniwem w działaniach zapobiegających wypadkom przy pracy. Dlatego też zadanie, które jest najistotniejsze, to zrobienie wszystkiego co możliwe, aby do wypadków nie dochodziło, a jeśli mają na to wpływ czynniki niezależne od nas, to by było ich jak najmniej.

Co może pomóc w zapobieganiu wypadkom?

Otóż – behawioralne podejście do BHP. Na czym ono polega? Bezpieczeństwo behawioralne, to bezpieczeństwo oparte na obserwacji zachowań pracowników.

Do tej pory wiele zakładów pracy podejmuje różne działania, aby poprawić warunki bhp. Jakie to działania?

Są to między innymi:

 • zasady postępowania w przypadku wypadku przy pracy
 • rejestrowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • przeprowadzanie kontroli stanu bhp
 • ocena ryzyka zawodowego
 • realizacja zaleceń powypadkowych
 • szkolenia bhp

Powyższe działania wynikają z przepisów ogólnie obowiązujących. Jednak pomimo starań służb bhp, pracodawców, organów nadzoru nad warunkami pracy nadal dochodzi do wielu wypadków przy pracy. Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy jest przyczyna ludzka ( są też przyczyny organizacyjne oraz techniczne ).

Jakie są najczęstsze przyczyny ludzkie?

Są to:

 • nieużywanie środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
 • nieużywanie urządzeń zabezpieczających
 • zbyt szybka jazda
 • pośpiech
 • rutyna
 • brak koncentracji
 • nieznajomość oraz lekceważenie przepisów bhp
 • spożywanie alkoholu w miejscu pracy
 • oraz inne przyczyny związane z zachowaniami pracownika

Po wystąpieniu wypadku przy pracy zespoły powypadkowe określają zalecenia powypadkowe. Zalecenia te mają na celu wyeliminowanie powyższych lub podobnych zdarzeń w przyszłości.

Jednakże podejmowane działania w celu zapobiegania wypadkom następują niestety po fakcie, po zaistniałym wypadku ( niekiedy zdarzenie, które doprowadziło do wypadku spowodowało nieodwracalne skutki )

Firma BHP Praktyk ze Świecia  wprowadza  behawioralne podejście do BHP w firmach, w których działa na terenach: Świecia, Bydgoszczy, Torunia, Gdańska