+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Cała istota w bezpieczeństwie i higienie pracy polega na tym, aby do wypadków nie dochodziło. Chodzi o to, aby podjąć takie działania, by do wypadków nie dochodziło, a jeśli mają na to wpływ czynniki niezależne od nas, to by było ich jak najmniej.

W związku z tym bardzo ważne jest wprowadzenie w zakładach pracy ( wiele zakładów już to wprowadziło ) – bezpieczeństwa behawioralnego. Bezpieczeństwo behawioralne to bezpieczeństwo oparte na właściwych, prawidłowych zachowaniach pracowników.

Zarządzanie behawioralne bezpieczeństwem pracy powinno skupiać się na trzech czynnikach:

  •  środowisku pracy w jakim pracownik pracuje
  • pracownikach
  • zachowaniach pracowników – czyli w jaki sposób i jakimi narzędziami pracownik wykonuje pracę

Bardzo ważne w behawioralnym podejściu do bezpieczeństwa i higieny pracy jest:

  • analiza niebezpiecznych zachowań pracowników, które są podstawową przyczyną wypadków przy pracy
  • informowanie pracowników o złych zachowaniach
  • obserwacja, informowanie oraz przeprowadzanie z pracownikami dialogu
  • współpraca z pracownikami

Audyt Behawioralny

Skuteczną metodą w behawioralnym podejściu do bezpieczeństwa i higieny pracy są audyty behawioralne.

Do czego służą audyty behawioralne? Służą one do obserwacji zachowań pracowników. Ponadto umożliwiają przekazywanie pracownikom natychmiastowej informacji zwrotnej.

Chodzi o to, abyśmy obserwowali pracownika podczas wykonywania pracy i w razie niewłaściwego jego  zachowania od razu przekazali mu informację. Informacja ta powinna zawierać, to co zrobił źle, aby w przyszłości nie popełnił tego błędu, który mógłby doprowadzić do wypadku przy pracy.

Audyty behawioralne służą do rozmowy, służą do poprawy jakości szkoleń w dziedzinie bhp, poprawiają ogólny stan bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy.

Audyty behawioralne nie mogą kończyć się nałożeniem kary na pracownika za jego złe zachowanie

Firma BHP Praktyk ze Świecia  wprowadza  behawioralne podejście do bhp w firmach, w których działa na terenach: Świecia, Bydgoszczy, Torunia, Gdańska